Raporty z działalności

Sprawozdania merytoryczne i finansowe


Sprawozdania roczne z działalności Fundacji Trans-Fuzja są umieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Informujemy, że zgodnie z Ustawą o fundacjach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Fundacja Trans-Fuzja składa corocznie właściwemu ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne ze swojej działalności.

Sprawozdania te są zatwierdzane przez Krajowy Rejestr Sądowy stosownymi wpisami.

Sprawozdania te podane są do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty.

Ze sprawozdaniami wszystkich organizacji pożytku publicznego można zapoznać się na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do
edzamieszczono: 2009.10.22

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj