Odpis 1% podatku

Podsumowanie akcji 1% za rok 2009


Fundacja Trans-Fuzja serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, którzy w 2009 r, przekazali nam jako Organizacji Pożytku Publicznego jeden procent podatku.


W drugim roku od rozpoczęcia naszej formalnej działalności, Fundacja Trans-Fuzja otrzymała od podatników z 1% - 1514,10 złote (jeden tysiąc pięćset czternaście złotych 10 groszy).

Ponadto niezależnie od wpływów z 1% otrzymaliśmy darowizny w kwocie 437,05 złotych (w tym z datków do puszki podczas imprezy urodzinowej Trans-Fuzji – 177,05 złotych)

Wszystkim wpłacającym bardzo serdecznie dziękujemy!

Kwota ta, zgodnie z deklaracją Fundacji, zostanie przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności szkoleniowo-warsztatowej oraz materiały informacyjno-promocyjne.


Lalka Podobińska

edzamieszczono: 2010.12.06

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj