nasze referencje

Referencje - Kampania Przeciw Homofobii Oddział Toruń


Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii" Oddział Toruń zaświadcza niniejszym, że organizacja Trans-Fuzja przygotowała i przeprowadziła 15 grudnia 2007 w Toruniu spotkanie poświęcone osobom transgederowym, jak niżej.

Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii" Oddział Toruń

Toruń, 13 stycznia 2008 roku

Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii" Oddział Toruń zaświadcza niniejszym, że organizacja Trans-Fuzja przygotowała i przeprowadziła 15 grudnia 2007 w Toruniu spotkanie poświęcone osobom transgederowym, jak niżej.

Spotkanie miała formę wykładu, uzupełnionego swobodną dyskusją ze słuchaczami, w którą - obok prelegentki - włączyła się zaproszona przez nią osoba transgederowa (M/K). Wykład wzbogacony został materiałami filmowymi oraz prezentacjami komputerowymi. Całe spotkanie trwało ponad cztery godziny zegarowe.

Na początku spotkania uczestników zapoznano z podstawowymi zagadnieniami z zakresu transgenderyzmu i crossdressingu, w tym definicjami kluczowych pojęć: transgenderyzmu, transwestytyzmu i jego odmian oraz transseksualizmu. Przedstawiono rys historyczny wymienionych zjawisk, oraz - w braku badań prowadzonych w Polsce - pokrótce zreferowano rozwój badań nad nimi prowadzonymi na świecie. Dużą część spotkania poświęcona na omówienie podejścia do różnych form i postaci transgenderyzmu w kulturach innych niż europejska (m. in. w kulturach Wschodu oraz prekolumbijskich kulturach obu Ameryk). W dalszej części spotkania przedstawiono rozwiązania prawe, jakie w niektórych państwach (m. in. w Hiszpanii) wprowadzona przez wgląd na osoby transgednerowe. Osobo zreferowano uregulowania ustawowe dotyczące dostosowania płci biologicznemu do płci psychicznej, obowiązujące w Polsce i wybranych krajach świata.

Opisane wyżej spotkanie przeprowadzone została w sposób zajmujący i przystępny dla uczestników. Warto zauważyć, że Trans-Fuzja jest jedną z bardzo niewielu znanych KPH Toruń organizacji w Polsce, które równie kompleksowo mogłyby przedstawić zagadnienia transgenderyzmu.

KPH Toruń poleca Trans-Fuzję jako organizację kompetentną i przygotowaną do prowadzenia różnych form zająć i spotkań poświęconych transgederyzmowi.

Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii"
Koordynator Oddziału Toruń
dr. Agnieszka Szpak

edzamieszczono: 2007.07.19

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj